Organi društva in druge komisije

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je po svoji ureditvi društvo. Najvišji organ društva je zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani PGD Kanal in se skliče vsaj enkrat letno, lahko pa tudi izredno. Na zboru članov se vsako 5. leto voli člane v organe društva.

Organi društva so:

  • 11-člansko predsedstvo, ki ga vodi predsednik društva. Predsedstvo upravlja z delovanjem društva v obdobju med zboroma članov
  • 3-članski nadzorni odbor, ki spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje društva in izvajanje sklepov zbora članov.
  • 3-člansko disciplinska komisija, ki odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata. Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Zoper sklep Disciplinske komisije ima član pravico pritožbe na Predsedstvo, kot drugostopenjski organ.

Predsednik društva je organizacijski vodja v gasilskem društvu. Sklicuje in vodi upravni odbor in skrbi za poslovanje društva.
Poveljnik društva je operativni vodja društva, ki skrbi za zakonito in strokovno delo gasilske enote.

Organi za obdobje 2018-2023 (sprememba 12.6.2020):

 

Predsedstvo

predsednik: Tomaž Mugerli
podpredsednik: Danijel Markič
tajnik: Klara Škodnik
poveljnik: Anton Cotič (Andrej Ponikvar do 12.6.2020)
namestnik poveljnika: Andrej Ponikvar (Anton Cotič do 12.6.2020)
podpoveljnik: Igor Komac (Romina Škodnik do 12.6.2020)
predstavnik informatike: Tadej Škrlec
predstavnik za delo z ženami: Tanja Markič
predstavnik za delo z mladino: Ivanka Ponikvar
predstavnik veteranov: Ivan Gorjanc
predstavnik mladih: Jan Škodnik

Nadzorni odbor

predsednik: Aleksander Okroglič
član: Milan Brezavšček
član: Iztok Pavšič

Častno razsodišče

predsednik: Zvone Ponikvar
član: Ksenija Gregorčič
član: Simeon Kodelja

Poveljstvo

poveljnik: Anton Cotič (Andrej Ponikvar do 12.6.2020)
namestnik poveljnika: Andrej Ponikvar (Anton Cotič do 12.6.2020)
podpoveljnik: Igor Komac (Romina Škodnik do 12.6.2020)
podpoveljnik: Andi Simčič
pomočnik poveljnika za zaščito dihal: Jan Škodnik
pomočnik poveljnika za radijske zveze: Erik Pavšič
pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Romina Škodnik
orodjar: Danijel Markič
glavni strojnik: Mitja Melink (Tadej Ponikvar do 12.6.2020)

Komisije za

Odlikovanja

predsednik: Aleksander Okroglič
član: Andi Simčič
član: Klara Škodnik

Delo z ženami

predsednik: Tanja Markič
član: Danjela Cencič
član: Romina Škodnik

Informatiko

predsednik: Tadej Škrlec
član: Tadej Ponikvar
član: Danijel Markič

Delo z mladino

predsednik: Ivanka Ponikvar
član: Maja Hladnik
član: Andrej Ponikvar

Delo z veterani

predsednik: Ivan Gorjanc
član: Bruno Pavšič
član: Stanislav Markič
član: Zvonko Ponikvar

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin. Kontejner je postavljen za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!