Analiza intervencij

Analiza intervencij

Po vsaki končani intervenciji se opravi tudi analizo intervencije. V kolikor je na intervenciji sodelovala ena enota, se analiza lahko opravi takoj, ko se prispe v gasilski dom in očisti in pripravi opremo za nadaljnjo uporabo. Analizo opravi vodja intervencije v obliki pogovora z ostalimi gasilci,več o novici

Izvajanje požarne straže

Izvajanje požarne straže

Kaj je požarna straža? Izvajajo jo gasilci na prireditvah, na katerih obstaja nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije ali ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravi, za gašenje usposobljene osebe pa jo lahko izvajajo tudi pri pretakanju večjih količin lahkoveč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!

URSZR NOVICE

SPIN DOGODKI

GZS