Redni občni zbor 2019

V petek, 22. marca 2019, je v prostorih PGD Kanal potekal redni zbor članov.

Začelo se je s sprejemom dnevnega reda, kasneje pa izvolitev organov občnega zbora. Sledili sta poročili predsednika in poveljnika o preteklem letu. V poročilih je bilo razvidno, da so se člani veliko usposabljali in izobraževali na različnih področjih. Tako smo v operativi pridobili 15 novih specialnosti in eno napredovanje v višji čin in sicer: dva sta opravila specialnost gašenja notranjih požarov Modul A, štirje so opravili specialnost gašenja notranjih požarov Modul B, ena članica je opravila tečaj tehničnega reševanja, dva sta opravila tečaj za delo z nevarnimi snovmi, dva sta opravila tečaj za varno delo s helikopterjem in pet je postalo novih strojnikov. En član pa je opravil tečaj za nižjega gasilskega častnika. Oba naša praporščaka Zvone Ponikvar in Bruno Pavšič, pa sta prejela tudi Gasilsko odlikovanje I. stopnje.

 

V letu 2018 smo tudi uspešno organizirali praznovanje ob 140-letnici društva in tam prevzeli dve novi vozili (PV-1 in GTV-avtodvigalo). Redno smo se udeleževali gasilskih tekmovanj, občnih zborov ter različnih srečanj.

 

Predsednik je predstavil plan dela za leto 2019. V planu je dokončanje vozila z dvižno roko, grafična preureditev vozil, da bodo bolj vidna v prometu, ter zaradi vse večje potrebe po opremljenosti gasilca in večanja operativne skupine je želja, da se na zadnji strani gasilskega doma, kjer je sedaj nadstrešek pred bivšim Vegasom, dogradi garderobe, v katere bi postavili tudi večje odprte omarice za hrambo osebne zaščitne opreme. Gradnjo bi dodatno oplemenitili še s stolpom za vaje in spustno steno, na drugi strani pa z mini čajno kuhinjo.

 

Nato je še poveljnik predstavil plan dela glede operativne dejavnosti, kateri zajema redne vaje operative in eno večjo vajo, nakup razne gasilske opreme ter redno udeleževanje na skupnih vajah in tekmovanjih.

 

Sledila so poročila blagajnika, predsednice komisije za delo z mladino, predsednice komisije za delo z ženami ter nadzornega odbora PGD Kanal.
Po vseh poročilih je sledil pozdrav gostov. Na koncu pa se je vse zaključilo s pogostitvijo in družabnim srečanjem.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!