Opertivno moštvo

Operativec prostovoljni gasilec je:

  • član gasilskega društva
  • oseba stara od 18 do 63 let pri moških, oziroma 18 do 55 let pri ženskah
  • ima opravljen tečaj za izprašanega gasilca
  • je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje
  • ima opravljen zdravniški pregled
  • je psihofizično sposoben opravljati naloge
  • opremljen s predpisano osebno opremo
  • usposobljen iz varnosti in zdravja pri delu glede uporabe orodij, opreme in vozil
  • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje

 

Članstvo PGD Kanal starostne kategorije število
vsi člani vse 115
Delitev glede na vrsto:    
prostovoljni gasilec vse  35
prostovoljni gasilec - operativec

moški od 18 do 63 let
ženske od 18 do 55

35
prostovoljni gasilec - rezerva   4
pripravniki od 16 let dalje 1
veterani (-ke)

moški nad 63 let
ženske nad 55 let

7
mladinci (-ke) od 12 do 16 let 13
pionirji (-ke) od 6 do 12 let 8
podporni člani vse  12
Delitev glede na spol:    
članstvo moškega spola vse 74
članstvo ženskega spola vse 41
članstvo moškega spola brez mladine 18+ 57
članstvo ženskega spola brez mladine 18+ 36
samo mladina (M+Ž) 7-18 22

Podatki izvzeti iz internih evidenc programa Vulkan, dne 20.1.2019

Število operativnih gasilcev po funkciji, specialnosti, činu in drugem tehničnem znanju

Gasilska enota III. kategorije - minimalno 32 operativnih gasilcev. PGD Kanal trenutno zagotavlja 35 operativcev. Naša enota oddaljena več kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije (JZGRD Nova Gorica - GENG).

 

Aktualno število tečaji (aktivni gasilci)

Tečaj Število
tečaj za usposabljanje za delo s helikopterjem 14
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A 21
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B 12
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C 3
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago 11
tečaj za uporabnika radijskih postaj 4
tečaj za mentorja mladine 10
tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata 27
tečaj za strojnika 14
tečaj za tehničnega reševalca 11
tečaj za informatika 3
tečaj za bolničarja 3
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo 8
tečaj za reševalca na vodi 2

Posodobljeno: 20.1.2019

 

Število gasilcev po činu

Čini (po GZS) vsi člani operativni
brez 36  
pionir 8  
mladinec 0  
pripravnik 1  
gasilec 17 5
gasilec I. stopnje 15 10
gasilec II. stopnje 2 2
višji gasilec 9 6
višji gasilec I. stopnje 4 2
nižji gasilski častnik 2 2
nižji gasilski častnik I. stopnje 10 5
nižji gasilski častnik II. stopnje 3 1
gasilski častnik I. stopnje 0  
gasilski častnik II. stopnje 7 2
višji gasilski častnik 1  
Skupaj 79 35

 Število gasilcev z opravljenimi tečaji za pridobitev čina (tudi mladina). Se lahko razlikuje s prvo tabelo. Posodobljeno 20.1.2019.

Število gasilcev po drugem znanju

Druga znanja število
voznik C kategorije 15
upravljalec avto dvigala 8
prvi posredovalec AED 20

 Vir: Vulkan in lastne evidence.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!