Opertivno moštvo

Operativec prostovoljni gasilec je:

  • član gasilskega društva
  • oseba stara od 18 do 63 let pri moških, oziroma 18 do 55 let pri ženskah
  • ima opravljen tečaj za izprašanega gasilca
  • je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje
  • ima opravljen zdravniški pregled
  • je psihofizično sposoben opravljati naloge
  • opremljen s predpisano osebno opremo
  • usposobljen iz varnosti in zdravja pri delu glede uporabe orodij, opreme in vozil
  • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje

 

Članstvo PGD Kanal starostne kategorije število
vsi člani vse 115
Delitev glede na vrsto:    
prostovoljni gasilec vse  35
prostovoljni gasilec - operativec

moški od 18 do 63 let
ženske od 18 do 55

35
prostovoljni gasilec - rezerva   4
pripravniki od 16 let dalje 1
veterani (-ke)

moški nad 63 let
ženske nad 55 let

7
mladinci (-ke) od 12 do 16 let 13
pionirji (-ke) od 6 do 12 let 8
podporni člani vse  12
Delitev glede na spol:    
članstvo moškega spola vse 74
članstvo ženskega spola vse 41
članstvo moškega spola brez mladine 18+ 57
članstvo ženskega spola brez mladine 18+ 36
samo mladina (M+Ž) 7-18 22

Podatki izvzeti iz internih evidenc programa Vulkan, dne 20.1.2019

Število operativnih gasilcev po funkciji, specialnosti, činu in drugem tehničnem znanju

Gasilska enota III. kategorije - minimalno 32 operativnih gasilcev. PGD Kanal trenutno zagotavlja 35 operativcev. Naša enota oddaljena več kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije (JZGRD Nova Gorica - GENG).

 

Aktualno število tečaji (aktivni gasilci)

Tečaj Število
tečaj za usposabljanje za delo s helikopterjem 14
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A 21
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B 12
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C 3
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago 11
tečaj za uporabnika radijskih postaj 4
tečaj za mentorja mladine 10
tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata 27
tečaj za strojnika 14
tečaj za tehničnega reševalca 11
tečaj za informatika 3
tečaj za bolničarja 3
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo 8
tečaj za reševalca na vodi 2

Posodobljeno: 20.1.2019

 

Število gasilcev po činu

Čini (po GZS) vsi člani operativni
brez 36  
pionir 8  
mladinec 0  
pripravnik 1  
gasilec 17 5
gasilec I. stopnje 15 10
gasilec II. stopnje 2 2
višji gasilec 9 6
višji gasilec I. stopnje 4 2
nižji gasilski častnik 2 2
nižji gasilski častnik I. stopnje 10 5
nižji gasilski častnik II. stopnje 3 1
gasilski častnik I. stopnje 0  
gasilski častnik II. stopnje 7 2
višji gasilski častnik 1  
Skupaj 79 35

 Število gasilcev z opravljenimi tečaji za pridobitev čina (tudi mladina). Se lahko razlikuje s prvo tabelo. Posodobljeno 20.1.2019.

Število gasilcev po drugem znanju

Druga znanja število
voznik C kategorije 15
upravljalec avto dvigala 8
prvi posredovalec AED 20

 Vir: Vulkan in lastne evidence.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NAPOVEDNIK

OBVESTILO O ODSOTNOSTI TAJNIŠTVA
Od 19.10.2020 do 15.11.2020 bo tajništvo društva zaprto. V tem času se lahko obrnite na predsednika Tomaža Mugerlija (041-594-489), oziroma pišite na kanal.pgd@siol.net. Hvala za razumevanje.

 

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

SPIN DOGODKI