Operativno področje

Podatki o občini Kanal:

Površina občine: 146,5 km2
Prebivalstvo: 5.311 prebivalcev s stalnim prebivališčem (povprečno 36,25 prebivalcev na km2)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, iz dne 20.1.2019, www.stat.si

Požarni sektorji občine Kanal sestavljajo naslednje krajevne skupnosti, ki ga pokrivata dve društvi:

Št

Krajevna skupnost

Število prebivalcev

Območje PGD

1

Anhovo - Deskle

2.065

PGD Kanal

2

Kambreško

99

PGD Kanal

3

Kanal

1.776

PGD Kanal

4

Lig

187

PGD Kanal

5

Ročinj

370

PGD Kanal

6

Avče

206

PGD Avče

7

Kal nad Kanalom

314

PGD Avče

8

Levpa

294

PGD Avče

 

 

5.311

 

 Ob večjih intervencijah pokriva PGD Kanal tudi področje PGD Avče.

 

Prebivalstvo po naseljih (po statističnih podatkih za leto 2018):

Naselje

KS

območje PGD

Prebivalstvo

Ajba

Kanal

PGD Kanal

68

Anhovo

Deskle

PGD Kanal

79

Avče

Avče

PGD Avče

206

Bodrež

Kanal

PGD Kanal

88

Čolnica

Kanal

PGD Kanal

16

Deskle

Deskle

PGD Kanal

1.160

Doblar

Ročinj

PGD Kanal

86

Dolenje Nekovo

Lig

PGD Kanal

0

Goljevica

Deskle

PGD Kanal

37

Gorenja vas

Kanal

PGD Kanal

149

Gorenje Nekovo

Lig

PGD Kanal

20

Gorenje Polje

Deskle

PGD Kanal

88

Jesen

Kanal

PGD Kanal

3

Kal nad Kanalom

Kal nad Kanalom

PGD Avče

314

Kambreško

Kambreško

PGD Kanal

99

Kamenca nad Ložicami

Deskle

PGD Kanal

0

Kanal

Kanal

PGD Kanal

1.158

Kanalski Vrh

Kanal

PGD Kanal

69

Krstenica

Kanal

PGD Kanal

33

Levpa

Levpa

PGD Avče

171

Lig

Lig

PGD Kanal

128

Ložice

Deskle

PGD Kanal

260

Močila

Deskle

PGD Kanal

79

Morsko

Kanal

PGD Kanal

188

Paljevo

Deskle

PGD Kanal

14

Plave

Deskle

PGD Kanal

227

Prilesje pri Plavah

Deskle

PGD Kanal

55

Ravna

Kanal

PGD Kanal

4

Robidni Breg

Deskle

PGD Kanal

34

Ročinj

Ročinj

PGD Kanal

284

Seniški Breg

Levpa

PGD Avče

123

Ukanje

Lig

PGD Kanal

39

Zagomila

Deskle

PGD Kanal

5

Zagora

Deskle

PGD Kanal

22

Zapotok

Deskle

PGD Kanal

5

5.311

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!