Sporočilo

Analiza intervencij

PGD KanalPo vsaki končani intervenciji se opravi tudi analizo intervencije. V kolikor je na intervenciji sodelovala ena enota, se analiza lahko opravi takoj, ko se prispe v gasilski dom in očisti in pripravi opremo za nadaljnjo uporabo. Analizo opravi vodja intervencije v obliki pogovora z ostalimi gasilci, ki so sodelovali na intervenciji. Na podlagi pridobljenih podatkov skozi pogovor vseh vpletenih, se izdelajo zaključki in predlogi za izboljšavo. Rezultati analiz(e) lahko prinesejo spremembe in izboljšave pri taktičnem postopanju gasilskih enot, dodatnem opremljanju, dodatnem izobraževanju idr. Analiza intervencij služi strokovni javnosti.

Ko pa gre za večjo intervencijo večjih razsežnosti (požari v naravi, poplave, žled ipd), v kateri sodeluje več gasilskih in reševalnih enot, pa se praviloma izdela analizo nekaj dni po intervenciji, ko vodja intervencije zbere vse potrebne podatke. Analize se poleg udeleženih enot, navadno udeležijo tudi predstavniki lokalnih oblasti in drugih služb, ki se jih to tiče.

Takšna je dobra praksa v gasilstvu povsod, ne samo pri nas tudi drugod po svetu. O analizi intervencije nas učijo v gasilski šoli oz. Izobraževalnem centru za prostovoljne in poklicne gasilce na Igu. Omenjeno temo se obravnava pri gasilski taktiki za vodjo enote in vodjo enot. Na koncu članka so tudi viri, iz kje je povzeto.


Viri:

1. Razvojno raziskovalna naloga, Priprava literature in prosojnic za temeljne učne programe za prostovoljne gasilce, Tečaj za vodje enote, Gasilska taktika, avtor: Jože Oblak, udis, VisGČ II; september 2012
3-VEE-literatura-TAKTIKA

2. Razvojno raziskovalna naloga, Priprava literature in prosojnic za temeljne učne programe za prostovoljne gasilce, Tečaj za vodje enot, Gasilska taktika, avtor: Jože Oblak, udis, VisGČ II; september 2012
4-VE-literatura-TAKTIKA

3. Uradni list RS št. 26/08 dne 17. 3. 2008 - Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

4. pdfVloga in pomen analize požarne intervencije, Ciril Tomše