Napotki pri kurjenju kresov

PGD KanalV nadaljevanju članka so koristni nasveti pri kurjenju kresov. Na predvečer prvega maja (30. april) zagorijo kresovi. Kurjenje kresov je že dolgoletna tradcijia, obenem predstavlja družabni dogodek. V kolikor nismo pozorni pri kurjenju, nam lahko povzroči nemalo preglavic. Nekontrolirano kurjenje kresov v naravi, pa lahko prinaša nevarnost za nastanek požara v naravi. Vsi, ki organizirajo in izvajajo kurjenje naj upoštevajo napotke, ki jih je pripravil Sektor za načrtovanje in preventivo, Uprave RS za zaščito in reševanje.

Sektor za načrtovanje in preventivo priporoča, da vsi, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajo naslednje napotke:

– prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino);
– kres mora biti ves čas pod nadzorom;
– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje prekiniti;
– pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali z zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

Vir:
Uprava RS za zaščito in reševanje

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!