Sporočilo
 • Debug output of Perfect Link with Article Images on Facebook PRO
 • Check this page in Facebook Object Debugger to reload cache
 • og:title - Kurjenje na prostem
  og:type - article
  og:url - http://www.pgd-kanal.si/index.php/operativa/poucno/795-kurjenje-na-prostem?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  og:site_name - PGD Kanal
  og:description - Predvsem spomladi se ob toplejšem in suhem vremenu pričnejo zunanja dela s čiščenjem in urejanjem okolice. Pri tem navadno ostaja odpadno vejevje in drugi naravni material, ki ga pokurimo. V kolikor nismo pozorni pri kurjenju, nam lahko povzroči...
  og:image - images/clanki/pozar-okolja-01-r43.JPG

Kurjenje na prostem

Kurjenje na prostemPredvsem spomladi se ob toplejšem in suhem vremenu pričnejo zunanja dela s čiščenjem in urejanjem okolice. Pri tem navadno ostaja odpadno vejevje in drugi naravni material, ki ga pokurimo. V kolikor nismo pozorni pri kurjenju, nam lahko povzroči nemalo preglavic. Nekontrolirano kurjenje na prostem, pa lahko prinaša nevarnost za nastanek požara v naravi. Previdnost pri kurjenju ne bo odveč. Vsi, ki izvajajo kurjenje naj upoštevajo napotke Uprave RS za zaščito in reševanje in določila Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

Upoštevati je potrebno naslednje napotke:
– kurjenje izvajamo vsaj 100 m od roba gozda in drugih gozdnih zemljišč;
– prostor okoli kurišča (vsaj meter) mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ...);
– kurišče mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe;
– ob vetrovnem vremenu kurišča ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje takoj prekiniti;
– pri kurjenju je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali z zemljo) oz. zaliti z vodo.

Zgornje napotke se smiselno upošteva tudi na javnih prireditvah s kresovanjem, kjer morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvaja le lokalna gasilska enota.

Če kurjenje uide izpod nadzora:
Ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, zemlja, pesek, veje, lopata, grablje, odeja ipd.). Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.

O požaru takoj obvestimo pristojni Regijski center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo:
- kdo kliče,
- kje gori,
- kaj gori,
- kdaj se je začel požar,
- kakšen je obseg požara,
- kakšna pomoč je potrebna,
- ali so ogroženi ljudje in živali.

Predpisi in priporočila:
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (glej Uradni list)
- Uprava RS za zaščito in reševanje: http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=27&id=6941