O razglasitvi požarne ogroženosti

pozar-okolja-01-r43Objavljamo razlago o razglasitvi požarne ogroženosti v Sloveniji s strani Uprave RS za zaščito in reševanje:

"Noben model požarne ogroženosti nima pravne veljave, merodajni in pravno in materialno pomembni so le razglasi Uprave RS za zaščito in reševanje ali občin.

Modelski podatki ARSO, pa tudi drugih modelov, so pri razglašanju samo eden od pomagal, na podlagi katerih Uparava RS za zaščito in reševanje razglaša požarno ogroženost. Pri razglašanju požarne ogroženosti poleg modelov upoštevamo tudi podatke meteorologov, predvsem nekajdnevne vremenske napovedi, pogosto tudi podatke o stanju s terena (npr. ZGR, vodje izpostav URSZR) ter število, razporeditev in obseg požarov v naravnem okolju in na prostem.

Modeli požarne ogroženosti imajo predvsem tri težave:

1. Dejansko so samo približek dejanskemu stanju, zlasti model ARSO (primer: če dežuje v Ajdovščini, v Postojni in v Novi Gorici pa ne, tega model ne zazna in za Ajdovščino ne bo znižal stopnje nevarnosti),

2. Praviloma ne morejo napovedovati požarne ogroženosti za naprej ali pa samo zelo generalno.

3. Modeli ne vključujejo aktivnosti družbe oziroma človeka.

Veliko večino požarov v naravnem okolju in nasploh na prostem pa povzroči človek. To je najbolj izrazito predvsem spomladi, ko zaradi požiganja kmetijskih in ostalih nenevarnih naravnih snovi zagori mnogo požarov, neredko celo v času, ko modeli požarne ogroženosti sploh še ne kažejo bistveno povečanih naravnih pogojev za nastanek in razvoj požara. Obratno je sedaj, ko zaradi vročine modelska požarna ogroženost hitro naraste, vendar pa ljudje na prostem niso aktivni in že zaradi tega skoraj ni požarov.

V zadnjih nekaj dneh modeli zaradi padavin in ohladitev v večjem delu države ne kažejo povečano nevarnost nastanka požarov v naravnem okolju in na prostem, zato ni nobenih vzrokov za kakršnekoli razglasitve požarne ogroženosti.

Pri razglašanju požarne ogroženosti nikoli ne hitimo, saj razglasi povečujejo stroške predvem lokalnim skupnostim (zaradi izvajanja nalog opazovanja in obveščanja ter vzpostavitve gasilskih dežurstev in opravljanja požarnih straž). Razglasimo jo samo tedaj, ko je to res potrebno.

Dejstvo pa je, da lahko vsaka občina na svojem območju tudi sama razglasi požarno ogroženost, saj lokalne razmere verjetno pozna bolje kot mi na Upravi RS za zaščito in reševanje, vendar stopnja le-te ne more biti nižja kot stopnja požarne ogroženosti, ki jo za isto območje razglasi Uprava RS za zaščito in reševanje. Te možnosti se v Sloveniji sicer poslužuje le malo občin."

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!

URSZR NOVICE

SPIN DOGODKI

GZS